جرثقیل سقفی–طراحی و ساخت جرثقیل سقفی–قیمت جرثقیل سقفی

جرثقیل سقفی به طور معمول در ساختمان های صنعتی نظیر سوله ها ، کارخانه ها انبار ها و … مورد استفاده قرار می گیرد ، و به منظور انتقال دستگاه ها و قطعات سنگین به کار می روند . در جرثقیل های نسبتا سبک ، انتقال بار از طریق ستون های اصلی سازه صورت می گیرد ، در صورتی که در جرثقیل های خیلی سنگین حتما باید از ستون مجزا برای انتقال بار استفاده کرد .

یک جرثقیل سقفی شامل چه اجزایی می شود ؟

یک جرثقیل سقفی استاندارد شامل : یک پل اصلی که بر روی آن یک ارابه سوار است و قطعات ، دستگاه ها و … توسط آن بلند و حمل می شود ، ارابه می تواند به صورت آزادانه روی پل اصلی حرکت نماید . پل اصلی بر روی ریل طولی سوار می شود تا بتواند در سراسر سالن و یا سوله صنعتی حرکت نماید و خود ریل طولی بر روی تیر زیر سری ( تیر حمال ) سوار می شود تا نیروی ریل طولی به  تیر زیر سری منتقل شود و توسط آن تحمل گردد و در انتها تمامی اجزا جرثقیل سقفی بر روی براکت ( دستک ) سوار می شود و نیروی وزن جرثقیل را به ستون های سوله منتقل می نماید .

ساخت جرثقیل سقفی ( سبک و سنگین ) برای انواع سوله صنعتی و سالن

در سیستم جرثقیل ، معمولا بار می تواند به صورت عرضی و طولی در سالن کارخانه و یا سوله صنعتی حرکت کند . به طوری که با حرکت عرضی ارابه روی پل ، بار به صورت عرضی و با حرکت طولی پل روی ریل های طولی ، بار به صورت طولی جا به جا می شود ، از طرفی سیستم پل اصلی معمولا به صورت دوتایی و به ندرت به صورت تکی ( در جرثقیل های سقفی سبک ) به کار برده می شود .
طراحی ، ساخت و نصب جرثقیل سقفی یکی دیگر از خدمات تیم مهندسی تیرچه پیش تنیده در حوضه صنعت عمران و ساختمان کشور می باشد ، به طور کلی جرثقیل سقفی المانی است که در هر کارگاه ، سالن ، انبار و کارخانه نیاز به آن به شدت احساس می شود و به همین دلیل انواع و اقسام این المان بنا به نوع کاربری آن در کشور تولید می شود تا هر نوع جرثقیل سقفی بسته به نیاز کاربر تولید و نصب گردد که بتواند به بهترین نحو از آن استفاده نمود ، انواع این سیستم را در ادامه شرح خواهیم داد .

جرثقیل سقفی ۱۰ تن ساخت تیرچه پیش تنیده

جرثقیل سقفی ۱۰ تن ساخت تیرچه پیش تنیده

ساخت جرثقیل سقفی دروازه ای و کابین دار توسط تیم مهندسی تیرچه پیش تنیده

بنا به نیاز کارفرما جرثقیل سقفی با دهانه های مختلف و تناژ گوناگون با توجه به نیاز طراحی و ساخته می شود ، اغلب پس از ساخت جرثقیل سقفی آنرا در سوله و یا کارخانه نصب می نمایند و به کمک آن اجزا و یا کالا های و قطعات حجیم و سنگین را به راحتی در سراسر سالن حمل می نمایند بدین ترتیب با کم ترین نیروی انسانی و احتمال صدمه ندیدن کالا جا به جایی حاصل می گردد . به عنوان مثال یک سوله صنعتی دارای دهانه حدودی ۱۵ متر می باشد که نیاز است یک جرثقیل سقفی با دهانه حدودی ۱۵ متر ( بسته به شرایط و نیاز ممکن است کمی متفاوت باشد ) ساخته و در سوله صنعتی نصب گردد ، از سوی دیگر کارفرما تعیین می کند که نیاز او حمل المان ها و کالا هایی با وزن تا حداکثر ۵ تن می باشد که بر اساس سفارش او جرثقیل سقفی به شکلی ساخته می شود که توانایی حمل وزنه های تا ۵ تن را به راحتی داشته باشد و تعیین قیمت جرثقیل سقفی ارتباط مستقیمی با این بخش دارد . در این قسمت است که طراح سوله و جرثقیل باید بنا به شرایط پروژه مورد نظر تعیین نماید که برای رسیدن به شرایط بهینه نیاز به یک پل اصلی برای سیستم است و یا دو پل و یا اینکه این جرثقیل سبک می باشد و یا سنگین ، بهتر است براکت آن بر روی ستون سوله سوار شود و یا یک ستون جداگانه برای آن طراحی شود . این ها سوالاتی است که باید توسط طراح بررسی و پیاده سازی شود تا بهترین و ایمن ترین حالت ممکن طراحی و ساخته شود .

جرثقیل سقفی کابین دار ساخته شده توسط تیرچه پیش تنیده

جرثقیل سقفی کابین دار ساخته شده توسط تیرچه پیش تنیده

ساخت سوله و اسکلت فلزی را در اینستاگرام