نمونه کارهای مجموعه

از آنجا که کارفرمایان محترم قبل از عقد قرار داد تیرچه پیش تنبده و اجرا تیرچه تمایل به بررسی نمونه کارهای مجموعه های ساختمانی را دارند ، بر آن شدیم تا برخی از نمونه کار های ساخت و اجرا تیرچه پیش تنیده و … را جهت بررسی قرار دهیم .

 

پروژه اجرای تیرچه اتکا پونک

 

پروژه اجرای تیرچه هشتگرد

سقف تیرچه پیش فشرده پروژه گیلانسقف تیرچه پیش فشرده پروژه گیلان