پروژه اجرای تیرچه پروژه گیلان

سقف تیرچه پیش فشرده پروژه گیلان

 

 

پروژه گیلان توسط تیم مهندسی سایت تیرچه تهران به صورت اصولی و طبق استاندارد های بین المللی اجرا گردید ، این مجموعه دارای نمونه کارهای متعدد می بایست جدید دریافت و مشاهده آنها با ما در تماس باشید .