پروژه ها

پروژه اجرای تیرچه پروژه گیلان

پروژه اجرای تیرچه پروژه گیلان

    پروژه گیلان توسط تیم مهندسی سایت تیرچه تهران به صورت اصولی و طبق استاندارد های بین المللی اجرا گردید ، این مجموعه دارای نمونه کارهای متعدد می بایست جدید دریافت و مشاهده آنها با ما در تماس باشید .

پروژه اجرای تیرچه هشتگرد

پروژه اجرای تیرچه هشتگرد

پروژه اجرای سقف تیرچه پیش فشرده توسط تیم مهندسی سایت تیرچه تهران به صورت اصولی و طبق استاندارد های بین المللی اجرا گردید ، این مجموعه دارای نمونه کارهای متعدد می بایست جدید دریافت و مشاهده آنها با ما در تماس باشید .

پروژه اجرای تیرچه اتکا پونک

پروژه اجرای تیرچه اتکا پونک

پروژه شرکت تعاونی مسکن اتکا تهران توسط تیم مهندسی سایت تیرچه تهران به صورت اصولی و طبق استاندارد های بین المللی اجرا گردید ، این مجموعه دارای نمونه کارهای متعدد می بایست جدید دریافت و مشاهده آنها با ما در تماس باشید .